خدمات کانفیگ سرور

کانفیگ حرفه ای Cpanelانجام کانفیگ های بهینه سازی سرور
بهینه سازی و ایمن سازی وب سرور
نصب PHP متناسب با نیاز سرور شما
ایمن سازی سرویس دهنده SSH
ایمن سازی سرویس دهنده PHP
ایمن سازی سرویس دهنده DNS
ایمن سازی سرویس دهنده FTP
ایمن سازی سرویس دهنده SQL
نصب و کانفیگ mode Security
نصب و کانفیگ حرفه ای فایروال
نصب و کانفیگ آنتی ویروس و آنتی شلر
نصب و کانفیگ وب سرور لایت اسپید و سیستم عامل کلود لینوکس

کانفیگ حرفه ای DirectAdminانجام کانفیگ های بهینه سازی سرور
بهینه سازی و ایمن سازی وب سرور
نصب PHP متناسب با نیاز سرور شما
نصب و کانفیگ حرفه ای فایروال
ایمن سازی سرویس دهنده SSH
ایمن سازی سرویس دهنده PHP
ایمن سازی سرویس دهنده DNS
ایمن سازی سرویس دهنده FTP
ایمن سازی سرویس دهنده SQL
نصب و کانفیگ mode Security

کانفیگ وبسرورکانفیگ وبسرور اپاچی (Apache)
کانفیگ وبسرور لایت اسپید (LiteSpeed)